Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jakuba Wagi

7 maja br. z okazji 55. rocznicy odsłonięcia pomnika Jakuba Ignacego Wagi, wybitnego łomżyńskiego przyrodnika i nauczyciela, przedstawiciele Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży złożyli kwiaty pod postumentem upamiętniającym tę wybitną postać.