Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ŁTN im. Wagów 22.06.2019 r.

22 czerwca 2019 r. w Domku Pastora w Łomży odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ŁTN im. Wagów, podczas którego zgromadzeni przyjęli sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2018 rok, a także podjęli uchwałę o przyjęciu nowego tekstu statutu ŁTN.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie. Mamy nadzieję, że podjęta podczas Walnego Zebrania dyskusja dotycząca funkcjonowania Towarzystwa i planów na kolejny rok, przyniesie wiele pozytywnych działań dla Łomży oraz ziemi łomżyńskiej.

Fot. K. Leszczyński