Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze ŁTN im. Wagów 25.06.2022 r.

W minioną sobotę Zwyczajne Walne Zgromadzenie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży jednogłośnie przyjęło sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Towarzystwa w roku 2021.