Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ŁTN im. Wagów 25.09.2021 r.

25 września br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ŁTN im. Wagów, na którym wybrano nowe władze Towarzystwa na kadencję 2021-2025.

Zarząd

prezes – prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski
wiceprezes – dr Małgorzata K. Frąckiewicz
wiceprezes – ks. prof. dr hab. Andrzej J. Najda
skarbnik – Sławomir Zgrzywa
sekretarz – dr Jarosław Poteraj
członek – dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA w Łomży
członek – dr Agnieszka B. Muzyk
członek – dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP w Łomży
członek – dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSIiP w Łomży

Komisja Rewizyjna

–  mgr Jakub Dobrzyński
– Mariusz Gulanowski
– mgr Ewa Kamińska
– mgr Monika Smakowska
– mgr Anna Zarzecka

Sąd Koleżeński

– mgr Gabriela Szczęsna
– mgr Maciej Borysewicz
– mgr Daria Deptuła
– ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
– dr Jolanta Sawicka-Jurek

W czasie obrad przedstawiono również sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2020 rok. Wręczono również godności członków honorowych oraz Odznaki Honorowe za zasługi dla ŁTN. Podczas obrad Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zostało uhonorowane Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez MKiDN. Odznakę odebrała również dr Małgorzata K. Frąckiewicz.

Członkostwem honorowym zostali wyróżnieni:

dr Krystyna Cukrowska
mgr Ewa Kamińska
prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski
mgr Norbert D. Tomaszewski
prof dr. hab. Jan Żebrowski

Odznaką za zasługi dla ŁTN im. Wagów zostali uhonorowani:

dr Małgorzata K. Frąckiewicz
Zdzisław Kalinko
mgr Gabriela Szczęsna
Olga Tomaszewska
dr hab. Dorota K. Rembiszewska